BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 40. glava

 1. I Gospod reče Mojsiju govoreći:
 2. Prvi dan prvoga mjeseca podigni šator, šator od sastanka, 2.Moj. 12, 2. 2.Moj. 13, 4. 2.Moj. 25, 9. 2.Moj. 26, 1. 2.Moj. 26, 30. 4.Moj. 7, 1. 4.Moj. 9, 1. Dela. 7, 44. Jevr. 8, 2. Jevr. 9, 2. Jevr. 9, 11. Otkr. 21, 3.
 3. I metni ondje kovčeg od svjedočanstva, i zakloni ga zavjesom. 4.Moj. 4, 5.
 4. I unesi sto, i uredi što treba urediti na njemu; unesi i svijetnjak, i zapali žiške na njemu. 2.Moj. 26, 35. 3.Moj. 24, 5.
 5. I namjesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svjedočanstva; i objesi zavjes na vratima od šatora. Jevr. 9, 24. Jevr. 10, 19.
 6. I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,
 7. I metni umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode. 2.Moj. 30, 18.
 8. I podigni trijem unaokolo, i metni zavjes na vrata od trijema.
 9. I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biće svet. 2.Moj. 30, 23.
 10. Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom. 2.Moj. 29, 36. 2.Moj. 29, 37.
 11. Pomaži i umivaonicu i podnožje njezino, i osveti je.
 12. I kaži Aronu i sinovima njegovijem da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom; 3.Moj. 8, 1.
 13. I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku. 2.Moj. 28, 41. 3.Moj. 7, 36. 4.Moj. 18, 8. Psal. 133, 2.
 14. I sinovima njegovijem zapovjedi neka pristupe, i obuci im košulje.Jevr. 7, 23.
 15. I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihova, da mi vrše službu svešteničku; i pomazanje njihovo biće im za vječno sveštenstvo od koljena do koljena.4.Moj. 18, 8. 4.Moj. 25, 13. Jevr. 7, 11. 1.Pet. 2, 5. 1.Pet. 2, 9. Otkr. 1, 6.
 16. I učini Mojsije sve, kako mu zapovjedi Gospod tako učini.
 17. I podiže se šator druge godine prvoga mjeseca prvi dan. 4.Moj. 7, 1.
 18. I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namjesti daske, i povuče prijevornice, i ispravi stupove.
 19. Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivač na naslon ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
 20. I uzev svjedočanstvo metnu ga u kovčeg, i provuče poluge na kovčegu, i metnu zaklopac ozgo na kovčeg. 2.Moj. 25, 16. 5.Moj. 10, 5. Psal. 78, 5. Isa. 8, 20.
 21. I unese kovčeg u šator, i objesi zavjes, te zakloni kovčeg sa svjedočanstvom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. 2.Moj. 35, 12.
 22. I namjesti sto u šatoru od sastanka na sjevernu stranu šatora pred zavjesom, 2.Moj. 26, 35.
 23. I postavi na njemu hljeb pred Gospodom kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
 24. I namjesti svijetnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora. 2.Moj. 26, 35.
 25. I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. 2.Moj. 25, 37. 4.Moj. 8, 2.
 26. I namjesti oltar zlatni u šatoru od svjedočanstva pred zavjesom. 2.Moj. 30, 6.
 27. I pokadi na njemu kadom mirisnijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
 28. I objesi zavjes na vrata od šatora. 2.Moj. 26, 36.
 29. I oltar za žrtvu paljenicu namjesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju. 2.Moj. 29, 38.
 30. I metnu umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje. 2.Moj. 30, 18.
 31. I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi. 2.Moj. 30, 19.
 32. Kad ulažahu u šator od svjedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najprije, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
 33. I podiže trijem oko šatora i oltara, i metnu zavjes na vrata trijemu. Tako svrši Mojsije posao taj. 2.Moj. 27, 9.
 34. Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje. 3.Moj. 16, 2. 4.Moj. 9, 15. 1.Car. 8, 10. 1.Dnev. 17, 5. 2.Dnev. 7, 2. Isa. 6, 4. Jezek. 43, 4. Otkr. 15, 8.
 35. I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer bješe na njemu oblak, i slave Gospodnje bješe pun šator. 1.Car. 8, 11. 2.Dnev. 5, 14. Psal. 78, 14.
 36. A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu. 4.Moj. 10, 11. Nem. 9, 19.
 37. A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže. 4.Moj. 9, 19.
 38. Jer oblak Gospodnji bješe na šatoru danju, a noću oganj bješe na njemu pred očima svega doma Izrailjeva, dokle god putovahu. 2.Moj. 13, 21. 4.Moj. 9, 15.