BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 29. glava

 1. Učinićeš im ovo kad ih staneš osveštavati da mi vrše službu svešteničku: uzmi tele i dva ovna zdrava, 3.Moj. 8, 2.
 2. I hljebove prijesne i kolače prijesne zamiješene s uljem, i pogače prijesne namazane uljem, od brašna pšeničnoga umijesi ih. 3.Moj. 6, 20.
 3. I metni ih u jednu kotaricu, i prinesi ih u kotarici s teletom i s dva ovna.
 4. I dovedi Arona i sinove njegove pred vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom. 2.Moj. 40, 12. 3.Moj. 8, 6. Jevr. 10, 22.
 5. I uzevši haljine obuci Aronu košulju i plašt ispod oplećka i oplećak i naprsnik, i opaši ga pojasom od oplećka. 2.Moj. 28, 8. 3.Moj. 8, 7.
 6. I metni mu kapu na glavu i svetu ploču na kapu.
 7. I uzmi ulje za pomazanje, i izlij mu na glavu, i pomazaćeš ga. 2.Moj. 30, 25. 3.Moj. 8, 12. 3.Moj. 10, 7. 3.Moj. 21, 10. 4.Moj. 35, 25. Psal. 133, 1. Isa. 61, 1. Zah. 4, 14.
 8. I sinove njegove dovedi i obuci im košulje;
 9. I opaši ih pojasima, Arona i sinove njegove, i metni im kape na glave, da imaju sveštenstvo uredbom vječnom. Tako ćeš posvetiti ruke Aronu i sinovima njegovijem. 4.Moj. 18, 7. 1.Sam. 2, 30.
 10. I dovedi tele pred šator od sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka metnu ruke teletu na glavu. 3.Moj. 1, 4.
 11. I zakolji tele pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
 12. I uzevši krvi od teleta pomaži rogove oltaru prstom svojim, a ostalu krv svu prolij na podnožje oltaru. 2.Moj. 27, 2. 2.Moj. 30, 2. 3.Moj. 8, 15.
 13. I uzmi sve salo po crijevima, i mrežicu na jetri, i oba bubrega i salo oko njih, i zapali na oltaru. 3.Moj. 3, 3.
 14. A meso od teleta i kožu i balegu spali ognjem izvan okola; to je žrtva za grijeh. 3.Moj. 4, 11. 3.Moj. 4, 21. Jevr. 13, 11.
 15. Potom uzmi ovna jednoga, i na glavu ovnu neka metnu ruke svoje Aron i sinovi njegovi. 3.Moj. 1, 4. 3.Moj. 8, 18. Isa. 53, 6. Gal. 4, 3.
 16. I zakolji ovna i uzmi krvi od njega i pokropi oltar unaokolo.
 17. A ovna izudi, i operi drob i noge, i metni ih na udove njegove i na glavu.
 18. I svega ovna zapali na oltaru; to je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.1.Moj. 8, 21.
 19. Pa uzmi i drugoga ovna, i neka mu metne Aron i sinovi njegovi ruke svoje na glavu. 3.Moj. 8, 22.
 20. I zakolji toga ovna, i uzmi krvi od njega i pomaži njom kraj od desnoga uha Aronu i kraj od desnoga uha sinovima njegovijem, i palac u desne ruke njihove i palac u desne noge njihove, a ostalom krvlju pokropi oltar unaokolo.
 21. I uzmi krvi koja bude na oltaru i ulja za pomazanje, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove, i biće svet on i haljine njegove i sinovi njegovi i haljine njihove. 2.Moj. 30, 25. 3.Moj. 8, 30. Jevr. 9, 22.
 22. Potom uzmi salo od ovna i rep i salo što je po crijevima i mrežicu na jetri i oba bubrega i salo oko njih, i desno pleće; jer je ovan posvetni;
 23. I jedan hljeb i jedan kolač s uljem i jednu pogaču iz kotarice u kojoj budu prijesni hljebovi pred Gospodom. 3.Moj. 8, 26.
 24. I to sve metni u ruke Aronu i u ruke sinovima njegovijem, i obrći tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom.
 25. Potom uzmi im to iz ruku, i zapali na oltaru svrhu žrtve paljenice, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu.3.Moj. 8, 28. Jezek. 43, 25.
 26. I uzmi grudi od ovna posvetnoga, koji bude za Arona, i obrtaćeš ih tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom; i to će biti tvoj dio. 3.Moj. 7, 31. 3.Moj. 7, 34. 3.Moj. 8, 29. 4.Moj. 18, 11. 4.Moj. 18, 18. Psal. 99, 6.
 27. Tako ćeš osvetiti grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane, što je obrtano i što je podizano od ovna posvetnoga za Arona i za sinove njegove. 5.Moj. 18, 3.
 28. I to će biti Aronu i sinovima njegovijem uredbom vječnom od sinova Izrailjevih, jer je žrtva podizana. Kad je žrtva podizana sinova Izrailjevih od njihovijeh žrtava zahvalnijeh, žrtva podizana biće Gospodu. 3.Moj. 7, 34. 3.Moj. 10, 15.
 29. A svete haljine Aronove neka budu sinovima njegovijem nakon njega da se pomazuju u njima i da im se u njima posvećuju ruke. 4.Moj. 18, 8. 4.Moj. 20, 26. 4.Moj. 35, 25.
 30. Sedam dana neka ih oblači koji na njegovo mjesto bude sveštenik između sinova njegovijeh, koji će ulaziti u šator od sastanka da služi u svetinji. 3.Moj. 8, 35.
 31. A ovna posvetnoga uzmi i skuhaj meso od njega na mjestu svetom. 3.Moj. 8, 22. 3.Moj. 8, 31. Jezek. 42, 13.
 32. I Aron i sinovi njegovi neka na vratima šatora od sastanka jedu meso od toga ovna i hljeb što je u kotarici. Mat. 12, 4. Luka 6, 4.
 33. Neka ga jedu oni za koje je bilo očišćenje da bi im se posvetile ruke da bi bili posvećeni; a drugi da ne jede, jer je stvar sveta. 3.Moj. 10, 14.
 34. Ako li bi ostalo što mesa posvetnoga ili hljeba do jutra, onda što ostane sažezi ognjem, a da se ne jede, jer je stvar sveta.
 35. I tako učini Aronu i sinovima njegovijem po svemu što ti zapovjedih; sedam dana svetićeš im ruke. 3.Moj. 8, 33.
 36. I svaki ćeš dan prinositi na žrtvu tele za grijeh radi očišćenja; i očistićeš oltar čineći očišćenje na njemu, i pomazaćeš ga da se osveti. 2.Moj. 30, 26. Jevr. 10, 11.
 37. Sedam dana činićeš očišćenje na oltaru i osvetićeš ga, te će oltar biti svetinja nad svetinjama; što se god dotakne oltara, biće sveto. 2.Moj. 30, 29. 2.Moj. 40, 10. 3.Moj. 2, 3. 3.Moj. 6, 18. Jezek. 44, 19. Agej 2, 12. Mat. 23, 19.
 38. I ovo ćeš prinositi na oltaru: dva jagnjeta od godine svaki dan bez prekida. 4.Moj. 28, 3. 1.Dnev. 16, 40. 2.Dnev. 2, 4. 2.Dnev. 13, 11. 2.Dnev. 23, 18. 2.Dnev. 31, 3. Jezd. 3, 3. Dan. 8, 11. Dan. 9, 27. Dan. 12, 11.
 39. Jedno jagnje prinosi jutrom a drugo prinosi večerom, 1.Car. 18, 29. 1.Car. 18, 36. 2.Car. 3, 20. 2.Car. 16, 15. Jezd. 9, 4. Jezek. 46, 13.
 40. I jošte desetinu efe pšeničnoga brašna smiješana s uljem cijeđenim, kojega da bude četvrt ina, i naljev vina, četvrt ina na jedno jagnje.
 41. A drugo jagnje prinesi uveče; kao sa žrtvom jutrenjom i s naljevom njezinijem tako i s ovom čini da bude miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu. 1.Car. 18, 29. 2.Car. 16, 15. Jezd. 9, 4. Psal. 141, 2. Jezek. 4, 3. Jezek. 4, 5. Dan. 9, 21.
 42. To neka bude žrtva paljenica svagda od koljena do koljena vašega na vratima šatora od sastanka pred Gospodom, gdje ću se sastajati s vama da govorim s tobom. 2.Moj. 25, 21. 2.Moj. 30, 36. 4.Moj. 17, 4. Dan. 8, 11.
 43. I ondje ću se sastajati sa sinovima Izrailjevijem, da se osvećuje slavom mojom. 1.Car. 8, 11. Agej 2, 7. Agej 2, 9. Mat. 3, 1.
 44. I osvetiću šator od sastanka i oltar; i Arona i sinove njegove osvetiću da su mi sveštenici. 3.Moj. 21, 5.
 45. I nastavaću među sinovima Izrailjevijem, i biću im Bog. 2.Moj. 25, 8. 3.Moj. 26, 12. Agej 2, 5. Zah. 2, 10. Jovan 14, 17. 2.Kor. 6, 16. Otkr. 21, 3.
 46. I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov, koji sam ih izveo iz zemlje Misirske da nastavam među njima, ja Gospod Bog njihov.