BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 23. glava

HAC logo
 1. Ne iznosi lažnijeh glasova; ne pristaj s bezbožnikom da svjedočiš krivo. 1.Car. 21, 10. Prič. 10, 18. Prič. 19, 5. Dela. 6, 11.
 2. Ne idi za množinom na zlo, i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda. 1.Car. 19, 10. Jov 31, 34. Psal. 72, 2. Luka 23, 23.
 3. Siromahu u parnici njegovoj ne gledaj što je siromah. 3.Moj. 19, 15.
 4. Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje je zalutao, odvedi ga k njemu. 5.Moj. 22, 1. Prič. 25, 21. 1.Sol. 5, 15.
 5. Ako vidiš gdje je nenavidniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi.
 6. Nemoj izvrnuti pravde siromahu svojemu u parnici njegovoj. Jov 31, 13.
 7. Riječi lažne kloni se, i bezazlenoga i pravoga nemoj ubiti, jer neću opravdati bezbožnika. 3.Moj. 19, 16. Rim. 1, 18. Ef. 4, 25.
 8. Ne uzimaj poklona, jer poklon zašljepljuje okate i izvrće riječi pravima. 4.Moj. 22, 7. Prič. 17, 8.
 9. Došljake ne cvijeli, jer vi znate kaka je duša došljaku, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj. Psal. 94, 6.
 10. Šest godina zasijevaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin; 3.Moj. 25, 2. 3.Moj. 25, 3.
 11. A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvojega, a što iza njih ostane neka jedu zvijeri poljske; tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim. 3.Moj. 19, 9.
 12. Šest dana radi poslove svoje, a u sedmi dan počini, da se odmori vo tvoj i magarac tvoj, i da odahne sin robinje tvoje i došljak. Luka 13, 14.
 13. Držite se svega što sam vam kazao. Ne pominjite imena bogova tuđih, i da se ne čuje iz usta vaših. Isu. 23, 7. Os. 2, 17.
 14. Tri puta preko godine svetkuj mi: 5.Moj. 16, 16.
 15. Praznik prijesnijeh hljebova drži; sedam dana jedi hljebove prijesne, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme, mjeseca Aviva, jer si tada izašao iz Misira; i niko da ne izađe preda me prazan; 2.Moj. 12, 15. 2.Moj. 13, 4.
 16. I praznik žetve prvina od truda tvojega što posiješ u polju svojem; i praznik berbe na svršetku svake godine, kad sabereš trud svoj s njive. 3.Moj. 23, 10.
 17. Tri puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred Gospoda Boga. Dela. 2, 6.
 18. Krvi od žrtve moje ne prinosi uz hljebove kisele, i pretilina praznika mojega da ne prenoći do jutra. 2.Moj. 16, 19.
 19. Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega; nemoj kuhati jagnjeta u mlijeku majke njegove. 4.Moj. 15, 20. 5.Moj. 14, 21. Nem. 10, 35. Prič. 3, 9.
 20. Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mjesto koje sam ti pripravio.
 21. Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti grijeha, jer je moje ime u njemu.Isu. 24, 19. Isa. 9, 6. Jer. 23, 6. Jovan 10, 38. Ef. 4, 30. 1.Jov. 5, 16.
 22. Nego ako ga dobro uzaslušaš i ustvoriš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. 1.Moj. 12, 3.
 23. Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvešće te u zemlju Amorejsku i Hetejsku i Ferezejsku i Hananejsku i Jevejsku i Jevusejsku, i ja ću ih istrijebiti. Isu. 24, 8.
 24. Nemoj se klanjati bogovima njihovijem niti im služiti, ni činiti što oni čine, nego ih sasvijem obori i likove njihove sasvijem izlomi. 2.Moj. 20, 5.
 25. I služite Gospodu Bogu svojemu, i on će blagosloviti hljeb tvoj i vodu tvoju; i ukloniću bolest između vas. 5.Moj. 7, 15. 5.Moj. 10, 12. 5.Moj. 28, 5. Isu. 22, 5. Mat. 4, 10.
 26. Neće biti pometkinje ni nerotkinje u zemlji tvojoj; i broj dana tvojih napuniću. 1.Moj. 25, 8. Jov 21, 10.
 27. Pustiću strah svoj pred tobom, i uplašiću svaki narod na koji dođeš, i obratiću k tebi pleći svijeh neprijatelja tvojih. 1.Moj. 35, 5. 5.Moj. 2, 25. 1.Sam. 14, 15. 2.Sam. 22, 41.
 28. Poslaću i stršljene pred tobom, da tjeraju Jeveje, Hananeje i Heteje ispred tebe. 5.Moj. 7, 20.
 29. Neću ih otjerati ispred tebe za jednu godinu, da ne opusti zemlja i da se zvjerje poljsko ne namnoži na tebe. 5.Moj. 7, 22.
 30. Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe dokle se ne namnožiš i zauzmeš zemlju.
 31. I postaviću međe tvoje od Mora Crvenoga do mora Filistejskoga i od pustinje do rijeke; jer ću vama u ruke dati one koji žive u onoj zemlji da ih otjeraš ispred sebe.Isu. 21, 44. 1.Car. 4, 21. Psal. 80, 11.
 32. Nemoj hvatati vjere s njima ni s bogovima njihovijem. Isu. 9, 6. Isu. 9, 15.
 33. Neka ne sjede u zemlji tvojoj, da te ne navrate da se ogriješiš o mene, jer bi služio bogovima njihovijem, i to bi ti bila zamka. 2.Moj. 34, 12. 2.Moj. 34, 15. 5.Moj. 7, 2. 5.Moj. 12, 30. 5.Moj. 20, 18. Isu. 23, 13. Sud. 2, 3. 1.Sam. 18, 21. Psal. 106, 36.