BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 99. glava

  1. Gospod caruje: neka strepe narodi; sjedi na heruvimima: nek se drma zemlja! Psal. 18, 10.
  2. Gospod je na Sionu velik, i visok nad svima narodima.
  3. Neka slave veliko i strašno ime tvoje; da je svet! 5.Moj. 28, 58. Isa. 6, 3. Otkr. 4, 8.
  4. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu; sud i pravdu ti si uredio u Jakovu. 1.Moj. 18, 25. 5.Moj. 32, 3. 5.Moj. 32, 4. Jov 36, 5. Isa. 11, 3. Jer. 23, 5.
  5. Uzvišujte Gospoda Boga našega, i klanjajte se podnožju njegovu; da je svet! 1.Dnev. 28, 2. Psal. 132, 7. Isa. 66, 1.
  6. Mojsije i Aron, sveštenici njegovi, i Samuilo jedan od onijeh koji prizivlju ime njegovo, prizivahu Boga, i on ih usliši.
  7. U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. 2.Moj. 19, 9. 4.Moj. 12, 5. Psal. 105, 28.
  8. Gospode, Bože naš, ti si ih uslišio; ti si im bio Bog blag i plaćao za djela njihova. 4.Moj. 14, 20. 5.Moj. 9, 20. Sof. 3, 7.
  9. Uzvišujte Gospoda Boga našega, i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš.