BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 98. glava

  1. Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Isa. 59, 16.
  2. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Isa. 52, 10. Isa. 62, 2. Luka 2, 30. Rim. 3, 25.
  3. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izrailjevu. Vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. 5.Moj. 4, 31. Isa. 49, 6. Mih. 7, 20. Luka 1, 54. Luka 3, 6. Dela. 13, 47.
  4. Raduj se Gospodu, sva zemljo; pjevajte, poklikujte i popijevajte!
  5. Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim.
  6. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. 4.Moj. 10, 10. 1.Dnev. 15, 28. 2.Dnev. 29, 27. Psal. 89, 15.
  7. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive; 1.Dnev. 16, 32.
  8. Rijeke neka pljeskaju rukama; skupa gore nek se raduju Psal. 47, 1.
  9. Pred licem Gospodnjim; jer ide da sudi zemlji; sudiće vasiljenoj pravedno, i narodima vjerno. Psal. 96, 13.