BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 97. glava

 1. Gospod caruje: nek se raduje zemlja! nek se vesele ostrva mnoga.
 2. Oblak je i mrak oko njega; blagost i pravda podnožje prijestolu njegovu. 1.Car. 8, 12.
 3. Oganj pred njim ide, i pali naokolo neprijatelje njegove. Psal. 18, 12. Dan. 7, 10. Avak. 3, 5.
 4. Munje njegove sijevaju po vasiljenoj; vidi i strepi zemlja.
 5. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Mih. 1, 4.
 6. Nebesa kazuju pravdu njegovu, i svi narodi vide slavu njegovu.
 7. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite mu se svi bogovi. 2.Moj. 20, 4. Isa. 37, 18. Jer. 10, 14. Jevr. 1, 6.
 8. Čuje i raduje se Sion, i kćeri se Judejske vesele radi sudova tvojih, Gospode!Psal. 48, 11.
 9. Jer si ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Ef. 1, 21.
 10. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih; iz ruku bezbožničkih otima ih. 1.Sam. 2, 9. Psal. 101, 3. Prič. 2, 8. Dan. 3, 28. Amos 5, 15. Rim. 7, 15.
 11. Svjetlost se prosipa na pravednika, i veselje na one koji su prava srca.
 12. Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime njegovo.