BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 95. glava

 1. Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega!
 2. Izađimo pred lice njegovo s hvalom, u pjesmama pokliknimo mu!
 3. Jer je Gospod velik Bog i velik car nad svijem bogovima. Psal. 97, 9.
 4. U njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske njegove su.Psal. 65, 6.
 5. Njegovo je more i on ga je stvorio, i suhotu ruke su njegove načinile. Jona 1, 9.
 6. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. 1.Car. 8, 54. 1.Dnev. 6, 13. Jezd. 9, 5. Jov 35, 10. Isa. 54, 5. Dan. 6, 10. Luka 22, 41. Jovan 1, 3. Dela. 7, 60. 1.Kor. 6, 20. Ef. 3, 14.
 7. Jer je on Bog naš, i mi narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov: Jevr. 3, 7.
 8. "Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,4.Moj. 14, 22. 4.Moj. 20, 13.
 9. Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. Psal. 78, 18.
 10. Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju putova mojih;Psal. 78, 40. Jevr. 3, 10.
 11. I zato se zakleh u gnjevu svom da neće ući u mir moj."4.Moj. 14, 22. 4.Moj. 14, 23. Jevr. 4, 3.