BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 94. glava

 1. Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
 2. Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima. 1.Moj. 18, 25.
 3. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti? Jov 20, 5. Psal. 13, 2.
 4. Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Juda 1, 15.
 5. Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče.
 6. Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
 7. I govore: neće vidjeti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
 8. Orazumite se, preludi ljudi! budale! kad ćete biti pametni?
 9. Koji je stvorio uho, zar ne čuje? i koji je oko načinio, zar ne vidi? 2.Moj. 4, 11. Prič. 20, 12.
 10. Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čovjeka da zna? Jov 35, 11. Isa. 2, 3. Isa. 28, 26. Jovan 6, 45.
 11. Gospod zna misli ljudima kako su ništave. 1.Kor. 3, 20.
 12. Blago čovjeku koga ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš; Jov 5, 17. Prič. 3, 11. 1.Kor. 11, 32.
 13. Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
 14. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega, i dostojanja svojega neće ostaviti. 5.Moj. 31, 6. 1.Sam. 12, 22. 1.Car. 6, 13. Jer. 31, 37. Plač. 3, 31.
 15. Jer će se sud vratiti na pravdu, i njega će naći svi prava srca.
 16. Ko će ustati za mene suprot zlima? ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
 17. Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči.
 18. Kad rečem: drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me. Psal. 73, 2.
 19. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju.
 20. Eda li će blizu tebe stati prijesto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?Psal. 58, 2. Isa. 10, 1. Amos 6, 3. 2.Kor. 6, 14.
 21. Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju. 2.Moj. 23, 7. Prič. 17, 15. Dan. 6, 15. Mat. 27, 1.
 22. Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
 23. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebiće ih, istrijebiće ih Gospod, Bog naš. Psal. 18, 40. Prič. 2, 22.