BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 91. glava

 1. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva.Psal. 90, 1.
 2. Govori Gospodu: ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kojega se uzdam.
 3. On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutoga pomora;
 4. Perjem svojim osjeniće te, i pod krilima njegovijem zaklonićeš se; istina je njegova štit i ograda. Psal. 61, 4.
 5. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele, koja leti danju, Jov 5, 19. Prič. 3, 23. Pesma 3, 8. Isa. 43, 2.
 6. Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori. Psal. 91, 10. Psal. 121, 6.
 7. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.
 8. Samo ćeš gledati očima svojima, i vidjećeš platu bezbožnicima. Psal. 58, 10. Jer. 39, 16. Mal. 1, 5.
 9. Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište.
 10. Neće te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Prič. 1, 33. 2.Sol. 3, 3. 2.Pet. 2, 9.
 11. Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svijem putovima tvojim. Psal. 34, 7. Prič. 4, 12. Mat. 4, 6. Luka 4, 10. Jevr. 1, 14.
 12. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Jov 5, 23. Psal. 37, 24. Prič. 3, 23.
 13. Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja. Jov 5, 23.
 14. "Kad me ljubi, izbaviću ga; zakloniću ga, kad je poznao ime moje.
 15. Zazvaće me, i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji, izbaviću ga i proslaviću ga. 1.Sam. 2, 30. Jov 22, 27. Psal. 18, 3. Isa. 43, 2. Jer. 33, 3. Zah. 13, 9. Jevr. 5, 7.
 16. Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje."Psal. 50, 23.