BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 89. glava

 1. Milosti ću Gospodnje pjevati uvijek, od koljena na koljeno javljaću istinu tvoju ustima svojima.
 2. Jer znam da je zavavijek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
 3. "Učinih zavjet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svojemu:Jezek. 34, 23. Os. 3, 5. Dela. 2, 30. Jevr. 7, 21.
 4. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijesto tvoj uređivati od koljena do koljena. 2.Sam. 7, 16. 1.Car. 9, 5. Isa. 9, 6. Luka 1, 32. Rim. 1, 3.
 5. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tvoju sabor svetijeh.
 6. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
 7. Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašniji je od svijeh koji su oko njega. Dan. 4, 13. Jevr. 12, 23.
 8. Gospode, Bože nad vojskama! ko je silan kao ti, Bože? I istina je tvoja oko tebe.
 9. Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, ti ih ukroćavaš. Jov 38, 11. Naum 1, 4. Mat. 8, 26.
 10. Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krjepkom mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Isa. 30, 7.
 11. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja; ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj.
 12. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom se imenu raduje. Isu. 12, 1. Isu. 19, 22. Sud. 4, 6.
 13. Tvoja je mišica krjepka, silna je ruka tvoja, i visoka desnica tvoja.
 14. Blagost je i pravda podnožje prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Psal. 85, 10.
 15. Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! u svjetlosti lica tvojega oni hode; 4.Moj. 10, 10. Psal. 4, 7.
 16. Imenom se tvojim raduju vas dan, i pravdom tvojom uzvišuju se.
 17. Jer si ti krasota sile njihove, i po milosti tvojoj uzvišuje se rog naš.
 18. Jer je od Gospoda obrana naša, i od svetoga Izrailjeva car naš. Os. 13, 10.
 19. Tada si govorio u utvari vjernima svojim, i rekao: "poslah pomoć junaku, uzvisih izbranoga svojega iz naroda.
 20. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojim pomazah ga.
 21. Ruka će moja biti jednako s njim, i mišica moja krijepiće ga. Psal. 80, 17.
 22. Neće ga neprijatelj nadvladati, i sin bezakonja neće mu dosaditi.
 23. Potrću pred licem njegovijem neprijatelje njegove, i nenavidnike njegove poraziću.
 24. Istina je moja i milost moja s njim; i u moje ime uzvisiće se rog njegov. Psal. 61, 7.
 25. Pružiću na more ruku njegovu, i na rijeke desnicu njegovu.
 26. On će me zvati: ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega. 2.Sam. 7, 14. 1.Dnev. 22, 10. Jovan 5, 17. Jevr. 1, 5.
 27. I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih. Psal. 2, 7.
 28. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju, i zavjet je moj s njim vjeran. 2.Dnev. 6, 42. Isa. 55, 2. Isa. 55, 3.
 29. Produljiću sjeme njegovo dovijeka, i prijesto njegov kao dane nebeske. 5.Moj. 11, 21. Isa. 9, 7. Jer. 33, 17. Dan. 7, 14.
 30. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj, i ne uzidu u zapovijestima mojim; 2.Sam. 7, 14. Jer. 9, 13.
 31. Ako pogaze uredbe moje, i zapovijesti mojih ne sačuvaju,
 32. Onda ću ih pokarati prutom za nepokornost, i ranama za bezakonje njihovo;
 33. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom;
 34. Neću pogaziti zavjeta svojega, i što je izašlo iz usta mojih neću poreći.
 35. Jednom se zakleh svetošću svojom; zar da slažem Davidu? Psal. 110, 4. Amos 4, 2. Amos 8, 7. Jevr. 6, 13.
 36. Sjeme će njegovo trajati dovijeka, i prijesto njegov kao sunce preda mnom; 2.Sam. 7, 16. 1.Dnev. 17, 14. Luka 1, 33. Jovan 12, 34.
 37. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima."Jer. 31, 35. Jer. 33, 20.
 38. A sad si odbacio i zanemario, razgnjevio si se na pomazanika svojega;
 39. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Prič. 27, 24. Plač. 5, 16. Zah. 11, 10.
 40. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Isa. 5, 5.
 41. Plijene ga svi koji prolaze onuda, posta potsmijeh u susjeda svojijeh. Psal. 44, 10.
 42. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovijeh, obradovao si sve protivnike njegove.
 43. Zavratio si ostrice mača njegova, i nijesi ga ukrijepio u boju;
 44. Uzeo si mu svjetlost, i prijesto njegov oborio si na zemlju;
 45. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
 46. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtjeti gnjev tvoj?
 47. Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na što stvorio sve sinove Adamove? Jov 7, 7.
 48. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Jevr. 11, 5.
 49. Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode? Kleo si se Davidu istinom svojom. 2.Sam. 7, 15. Isa. 55, 3.
 50. Opomeni se, Gospode, prijekora sluga svojih, koji nosim u njedrima svojim od svijeh silnijeh naroda,
 51. Kojim kore neprijatelji tvoji, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega.
 52. Blagosloven Gospod uvijek! Amin, amin.