BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 86. glava

 1. Prigni, Gospode! uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
 2. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik. Spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u te uzda.
 3. Smiluj se na me, Gospode, jer k tebi vičem vas dan.
 4. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
 5. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Psal. 86, 15. Psal. 130, 7. Joil 2, 13. 1.Jov. 4, 8.
 6. Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mojega.
 7. U dan tuge svoje prizivljem te, jer ćeš me uslišiti.
 8. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema djela takijeh kakva su tvoja. 2.Moj. 15, 11. 5.Moj. 3, 24. 1.Sam. 2, 2. 2.Sam. 7, 22. 1.Car. 8, 23.
 9. Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Psal. 95, 6. Isa. 43, 7. Otkr. 15, 4.
 10. Jer si ti velik i tvoriš čudesa; ti si jedan Bog. 5.Moj. 6, 4. Isa. 37, 16. Mar. 12, 29. 1.Kor. 8, 4. Ef. 4, 6.
 11. Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini tvojoj; učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega.
 12. Slaviću te, Gospode Bože moj, svijem srcem svojim, i poštovaću ime tvoje dovijeka.
 13. Jer je milost tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Psal. 56, 13.
 14. Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju tebe pred sobom.
 15. Ali ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, 2.Moj. 34, 6. 4.Moj. 14, 18. Nem. 9, 17. Psal. 86, 5. Psal. 103, 8. Psal. 111, 4. Joil 2, 13.
 16. Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svojemu, i pomozi sinu sluškinje svoje; Psal. 25, 16.
 17. Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utješio me.