BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 83. glava

 1. Bože! nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj, Bože! Psal. 109, 1.
 2. Jer evo neprijatelji tvoji uzavreše, i koji te nenavide, podigoše glavu. Psal. 2, 1.
 3. Po narod tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izbrane tvoje. Psal. 27, 5. Kol. 3, 3.
 4. Rekoše: hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo. 2.Sam. 10, 6. 2.Dnev. 20, 1. Jer. 11, 19.
 5. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše:
 6. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
 7. Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima;
 8. I Asur udruži se s njima; postadoše mišica sinovima Lotovijem.
 9. Učini im onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu,4.Moj. 31, 7. Sud. 4, 15. Sud. 7, 22. Isa. 9, 4.
 10. Koji su istrijebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju.
 11. Uradi s njima, s knezovima njihovijem, kao s Orivom i Zivom, i sa svima glavarima njihovijem kao sa Zevejem i Salmanom. Sud. 8, 21.
 12. Jer govore: osvojimo naselja Božija.
 13. Bože moj! zapovjedi neka budu kao prah, kao pijesak pred vjetrom.
 14. Kao što oganj sažiže šumu, i kao plamen što zapaljuje gore,
 15. Tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Plač. 3, 43.
 16. Pokrij lice njihovo sramotom, da bi tražili ime tvoje, Gospode!
 17. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu!
 18. I neka znadu da si ti, kojemu je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom. 2.Moj. 15, 3. 1.Car. 18, 36.