BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 82. glava

  1. Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud: 2.Moj. 21, 6. Prop. 5, 8.
  2. "Dokle ćete suditi nepravo, i bezbožnicima gledati ko je ko?5.Moj. 1, 17. Psal. 58, 1.
  3. Sudite ubogome i siroti, onoga koga gone i ništega pravdajte.
  4. Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte. 1.Sam. 20, 32. Jer. 38, 8.
  5. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami; zadrmaše se zemlji svi temelji. Psal. 11, 3.
  6. Rekoh: bogovi ste, i sinovi višnjega svi. 2.Moj. 22, 9. Zah. 12, 8. Jovan 10, 34.
  7. Ali ćete kao ljudi pomrijeti, i kao svaki knez pašćete."Jov 21, 32. Jezek. 31, 14.
  8. Ustani, Bože, sudi zemlji; jer su tvoji po našljedstvu svi narodi. Psal. 2, 8. Otkr. 11, 15.