BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 81. glava

 1. Radujte se Bogu, koji nam daje krjepost; poklikujte Bogu Jakovljevu.
 2. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
 3. Trubite o mijeni u trubu, o uštapu radi praznika našega.
 4. Jer je taki zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljeva. 3.Moj. 23, 24. 4.Moj. 10, 10.
 5. Za svjedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju Misirsku. Jezik, kojega ne znah, čuh:
 6. "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
 7. U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
 8. Slušaj, narode moj, i zasvjedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
 9. Da ne bude u tebe tuđega Boga, i Bogu stranome nemoj se klanjati.
 10. Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti. Psal. 37, 3. Jovan 15, 7.
 11. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrailj ne mari za me.
 12. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. Dela. 7, 42. Rim. 1, 24.
 13. O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putovima mojim! 5.Moj. 5, 29. 5.Moj. 32, 29. Isa. 48, 18. Jer. 44, 4. Mat. 23, 37.
 14. Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
 15. Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi dovijeka;
 16. Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."