BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 76. glava

 1. Zna se u Judeji za Boga, u Izrailja je veliko ime njegovo.
 2. U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu. Jer. 25, 30.
 3. Ondje je polomio krilate strijele luku, štit i mač i rat. Psal. 46, 9. Jezek. 39, 3. Jezek. 39, 9.
 4. Ti si svijetao; divniji od gora hajdučkih. Jezek. 38, 12.
 5. Koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim, i junaci ne nađoše ruku svojih. Psal. 13, 3. Isa. 46, 12. Jer. 51, 30. Jer. 51, 39. Naum 3, 18.
 6. Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, drijemlju kola i konj. 2.Moj. 15, 1. Naum 2, 13. Zah. 12, 4.
 7. Ti si strašan, i ko će se održati pred licem tvojim kad se razgnjeviš? Jov 41, 1. Naum 1, 6.
 8. S neba javljaš sud; zemlja se prepada i muči,
 9. Kad Bog ustaje na sud, da pomože svima koji stradaju na zemlji. 4.Moj. 12, 4.
 10. I gnjev ljudski obraća se u slavu tebi, kad se jednom opašeš gnjevom. 2.Moj. 9, 16.
 11. Polažite i izvršujte zavjete Gospodu Bogu svojemu; svi koji ste oko njega, nosite dare strašnome. Psal. 68, 29. Prop. 5, 4.
 12. On ukroćava duh knezovima, on je strašan carevima zemaljskim. Psal. 68, 35. Isa. 24, 21.