BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 75. glava

  1. Hvalimo te, Bože, hvalimo; blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja.
  2. "Kad vidim da je vrijeme, sudiću pravo.
  3. Njiha se zemlja sa svijema koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine."Jevr. 1, 3.
  4. Kažem hvališama: ne hvalite se, i bezakonicima: ne dižite roga. Zah. 1, 21.
  5. Ne dižite u vis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo.
  6. Jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka ni od zapada ni od pustinje;
  7. Nego je Bog sudija, jednoga ponižuje a drugoga uzvišuje. 1.Sam. 2, 7. 2.Sam. 5, 2. Dan. 2, 21. Luka 1, 52.
  8. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu, i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. Jov 21, 20. Jer. 25, 15. Otkr. 14, 10.
  9. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu.
  10. "Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisiće se."Jer. 48, 25.