BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 73. glava

HAC logo
 1. Ta dobar je Bog Izrailju, onima koji su čista srca.
 2. A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, Psal. 38, 17. Psal. 94, 18.
 3. Jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive.
 4. Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i tijelo je njihovo pretilo.
 5. Na poslovima čovječijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima. Jov 21, 9.
 6. Toga radi optočeni su ohološću kao ogrlicom, i obučeni u obijest kao u stajaće ruho. Prop. 8, 11.
 7. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape.
 8. Potsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. 2.Pet. 2, 18. Juda 1, 16.
 9. Usta svoja dižu u nebo, i zemlju prolazi jezik njihov. Otkr. 13, 6.
 10. I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova, i piju vodu iz puna izvora.
 11. I govore: kako će razabrati Bog? zar višnji zna? Jov 22, 13. Psal. 10, 11. Psal. 94, 7.
 12. Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo. Luka 16, 25.
 13. Zar dakle uzalud čistim srce svoje, i umivam bezazlenošću ruke svoje, Jov 21, 15. Psal. 24, 4. Mal. 3, 14. Jevr. 10, 19.
 14. Dopadam rana svaki dan, i muke svako jutro?
 15. Kad bih kazao: govoriću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih.
 16. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio; ali to bješe teško u očima mojima. Prop. 8, 17.
 17. Dok najposlije uđoh u svetinju Božiju, i doznah kraj njihov. Psal. 77, 13.
 18. Ta na klizavom mjestu postavio si ih, i bacaš ih u propast!
 19. Kako začas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote!
 20. Kao san, kad se čovjek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Jov 20, 8. Isa. 29, 7.
 21. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi,
 22. Tada bijah neznalica i ne razumijevah; kao živinče bijah pred tobom. Jov 18, 3.
 23. Ali sam svagda kod tebe, ti me držiš za desnu ruku.
 24. Po svojoj volji vodiš me, i poslije ćeš me odvesti u slavu. Isa. 58, 8. Jovan 14, 3. 2.Kor. 5, 1.
 25. Koga imam na nebu? i s tobom ničega neću na zemlji. Isa. 26, 8. Avak. 3, 17.
 26. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje; Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka.Psal. 84, 2.
 27. Jer evo koji otstupiše od tebe, ginu; ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe.
 28. A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa tvoja. Jevr. 10, 22.