BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 69. glava

 1. Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.
 2. Propadam u dubokom glibu, gdje nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju. Jov 30, 19.
 3. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući Boga. Psal. 38, 10.
 4. Onijeh koji mrze na me ni za što ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Što nijesam otimao, valja da vratim. Psal. 3, 1. Psal. 59, 3. Jovan 15, 25.
 5. Bože! ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nijesu sakrivene od tebe.
 6. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izrailjev!
 7. Jer tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.
 8. Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje. Isa. 53, 3. Jovan 1, 11.
 9. Jer revnost za kuću tvoju jede me i ruženja onijeh koji tebe ruže padaju na me. 5.Moj. 9, 17. 1.Car. 19, 10. Psal. 89, 50. Psal. 119, 139. Jovan 2, 17. Rim. 15, 3.
 10. Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;
 11. Mjesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča. 1.Car. 9, 7. Psal. 44, 13. Jer. 24, 9.
 12. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me.Jov 17, 6. Plač. 3, 14. 1.Kor. 5, 11.
 13. A ja se molim tebi, Gospode; vrijeme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Isa. 49, 8. 2.Kor. 6, 2.
 14. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;
 15. Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrijela svojega.
 16. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Psal. 25, 16.
 17. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.
 18. Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me. Psal. 72, 14.
 19. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred tobom su svi neprijatelji moji. Psal. 22, 6. Isa. 53, 3. Mat. 27, 28. Jevr. 12, 2.
 20. Sramota satr srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Plač. 1, 16.
 21. Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom. Plač. 3, 5. Mat. 27, 34. Mar. 15, 23. Mar. 15, 36. Jovan 19, 28. Jovan 19, 29.
 22. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Jov 18, 10. Rim. 11, 9.
 23. Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda. 2.Kor. 3, 14.
 24. Izlij na njih jarost svoju, i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme!
 25. Stan njihov neka opusti, i u njihovijem šatorima neka ne bude nikoga da živi. Dela. 1, 20.
 26. Jer koga si ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Isa. 53, 4.
 27. Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde tvoje. Rim. 9, 31.
 28. Neka se izbrišu iz knjige živijeh, i s pravednicima nek ne budu zapisani. 2.Moj. 32, 32. Jezek. 13, 9. Luka 10, 20. Fil. 4, 3. Jevr. 12, 23. Otkr. 3, 5.
 29. A ja sam ništ i bolan; pomoć tvoja, Bože, nek me zakloni.
 30. Slaviću ime Božije u pjesmi, veličaću ga u hvali.
 31. To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.
 32. Vidjeće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživjeće srce vaše. Psal. 34, 3.
 33. Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.
 34. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!
 35. Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se ondje naseliti i naslijediće ga. Psal. 51, 18. Psal. 102, 13. Psal. 102, 16. Isa. 14, 32. Isa. 44, 26.
 36. I natražje će se sluga njegovijeh utvrditi u njemu, i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu.