BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 68. glava

 1. Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji njegovi, i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. 4.Moj. 10, 35.
 2. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni; kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijega. Os. 13, 3.
 3. A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.
 4. Pojte Bogu, popijevajte imenu njegovu; ravnite put onome što ide preko pustinje; Gospod mu je ime, radujte mu se.
 5. Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetome stanu svom. Isa. 63, 15.
 6. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. 1.Sam. 2, 5. Psal. 107, 42.
 7. Bože! kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, Avak. 3, 13.
 8. Zemlja se tresijaše, i nebo se rastapaše od lica Božijega, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izrailjeva. 2.Moj. 19, 18.
 9. Blagodatni si dažd izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio.
 10. Stado tvoje življaše ondje; po dobroti svojoj, Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Psal. 74, 19.
 11. Gospod daje riječ; glasnika veliko je mnoštvo. Prič. 9, 3. Mat. 28, 8.
 12. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koja sjedi doma, dijeli plijen.
 13. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena a perje joj se zlatni. Psal. 74, 19. Psal. 81, 6. Ef. 5, 26.
 14. Kad je svemogući rasipao careve na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu.
 15. Gora je Vasanska gora Božija; gora je Vasanska gora humovita.
 16. Zašto gledate zavidljivo, gore humovite? Evo gora, na kojoj omilje Bogu živjeti, i na kojoj će Gospod živjeti dovijeka. Jer. 25, 30.
 17. Kola Božijih ima sila, tisuće tisuća. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji. 5.Moj. 33, 2. 2.Car. 6, 17. Dan. 7, 10.
 18. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože! Sud. 5, 12. Psal. 78, 60. Dela. 2, 4. Ef. 4, 8. 1.Tim. 1, 13.
 19. Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.
 20. Ovaj je Bog naš Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. 5.Moj. 32, 39.
 21. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem.
 22. Reče Gospod: od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske,
 23. Da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvojih da je liže. Psal. 58, 10.
 24. Vidješe kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj.
 25. Naprijed iđahu pjevači, za njima svirači sred djevojaka s bubnjima:
 26. "Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izrailjeva!"
 27. Ondje mladi Venijamin, starješina njihov; knezovi Judini, vladaoci njihovi; knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi.
 28. Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas!
 29. U crkvi tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare. 2.Dnev. 32, 23. Isa. 60, 16.
 30. Ukroti zvijer u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.
 31. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svoje k Bogu. Isa. 18, 7. Isa. 19, 19. Isa. 45, 14. Sof. 3, 10. Dela. 8, 27.
 32. Carstva zemaljska, pojte Bogu, popijevajte Gospodu,
 33. Koji sjedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo grmi glasom jakim. 5.Moj. 33, 26.
 34. Dajte slavu Bogu; veličanstvo je njegovo nad Izrailjem i sila njegova na oblacima.
 35. Divan si, Bože, u svetinji svojoj! Bog Izrailjev daje silu i krjepost narodu. Blagosloven Bog! Isa. 41, 10. Zah. 10, 12. Jovan 15, 5. Ef. 6, 10. Fil. 4, 13.