BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 66. glava

 1. Poklikni Bogu, sva zemljo!
 2. Zapjevajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu.
 3. Recite Bogu: kako si strašan u djelima svojim! radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Psal. 18, 44. Isa. 64, 3.
 4. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Psal. 67, 3.
 5. Hodite i vidite djela Boga strašnoga u djelima svojim nad sinovima ljudskim. Psal. 46, 8.
 6. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke prijeđosmo nogama; ondje smo se veselili o njemu; 2.Moj. 14, 21. 2.Moj. 14, 29. Isu. 3, 14. Psal. 78, 13. Isa. 63, 13.
 7. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se nijeste podigli! Psal. 11, 4.
 8. Blagosiljajte, narodi, Boga našega, i glasite hvalu njemu.
 9. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša. 1.Sam. 25, 29.
 10. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa. Psal. 105, 19. Zah. 13, 9.
 11. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.
 12. Dao si nas u jaram čovjeku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.
 13. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću ti zavjete svoje, Psal. 116, 14. Psal. 116, 18. Prop. 5, 4. Jona 2, 10.
 14. Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj.
 15. Žrtve paljenice pretile ću ti prinijeti s dimom od pretiline ovnujske, prinijeću ti teoce s jarićima.
 16. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.
 17. K njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih ga.
 18. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Jov 11, 14. Prič. 15, 29. Isa. 1, 15.
 19. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega.
 20. Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!