BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 65. glava

HAC logo
 1. U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu, i tebi se izvršuju zavjeti.
 2. Ti slušaš molitvu; k tebi dolazi svako tijelo. Isa. 66, 23. Luka 11, 9.
 3. Bezakonja me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Jevr. 9, 14.
 4. Blago onome koga izbiraš i primaš, da živi u dvoru tvom! Nasitićemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Psal. 32, 11. Jezek. 40, 14. Fil. 4, 4.
 5. Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, spasitelju naš, uzdanico svijeh krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko. Isa. 64, 3.
 6. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, Jona 2, 7.
 7. Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovijeh i bunu po narodima! Mat. 8, 26.
 8. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Jov 37, 5.
 9. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Psal. 104, 13.
 10. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa.
 11. Ti vjenčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su tvoje pune masti. Psal. 104, 3.
 12. Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
 13. Luke se osipaju stadima, i polja se zaodijevaju pšenicom; vesele se i pjevaju.