BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 62. glava

 1. Ta, u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje!
 2. Ta, on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo.
 3. Dokle ćete napadati na čovjeka? Svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Isa. 30, 13.
 4. Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju a u srcu kunu. Psal. 28, 3.
 5. Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u njemu nad moj. Mih. 7, 7. Mih. 7, 10.
 6. On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti.
 7. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu. Jer. 3, 23.
 8. Narode! uzdaj se u njega u svako doba; izlivajte pred njim srce svoje; Bog je naše utočište. 1.Sam. 1, 15. Psal. 42, 4.
 9. Ta, sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž, da se metnu na mjerila, bili bi lakši nego ništa. Psal. 49, 2. Dan. 6, 9. Rim. 3, 4.
 10. Ne uzdajte se u vlast ni u otimanje, nemojte biti ništavi; kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nj. Isa. 26, 4. Jezek. 28, 5. Mar. 10, 23. Luka 12, 15.
 11. Jednom reče Bog i više puta čuh, da je krjepost u Boga. Jov 33, 14.
 12. I u tebe je, Gospode, milost; jer ti plaćaš svakome po djelima njegovijem. 1.Pet. 1, 17.