BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 60. glava

HAC logo
 1. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se; povrati nas. Psal. 44, 9. Psal. 60, 1.
 2. Zatresao si zemlju, i razvalio si je; stegni rasjeline njezine, jer se njiha. Amos 8, 8.
 3. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zanesosmo. Jezek. 12, 18.
 4. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka, Isa. 11, 10.
 5. Da se izbave mili tvoji. Pomozi desnicom svojom i usliši me. Psal. 108, 6.
 6. Bog reče u svetinji svojoj: veseliću se, razdijeliću Sihem, i dolinu Sokot razmjeriću. 1.Moj. 12, 6. Isu. 13, 27. Psal. 89, 35.
 7. Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krjepost glave moje, Juda skiptar moj, 1.Moj. 49, 10. 5.Moj. 33, 17.
 8. Moav čaša moja, iz koje se umivam, na Edoma pružiću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo!
 9. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Psal. 108, 10.
 10. Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Psal. 44, 9.
 11. Daj nam pomoć u tjeskobi. A obrana je čovječija uzalud. Luka 8, 43.
 12. Bogom smo jaki; on gazi neprijatelje naše.1.Dnev. 19, 13.