BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 59. glava

 1. Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onijeh, što ustaju na me, zakloni me.
 2. Izbavi me od onijeh koji čine bezakonje, i od krvopija sačuvaj me.
 3. Evo zlo namišljaju duši mojoj, skupljaju se na me silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega, Gospode. 1.Sam. 26, 18. Psal. 10, 9. Dan. 6, 7.
 4. Bez krivice moje stječu se i oružaju se; ustani za mene, i gledaj.
 5. Ti, Gospode, Bože nad vojskama, Bože Izrailjev, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj požaliti odmetnika. Dan. 4, 35.
 6. Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada. 2.Dnev. 32, 18.
 7. Evo ruže jezikom svojim, mač im je u ustima, jer, vele, ko će čuti? Psal. 52, 2. Plač. 3, 62.
 8. Ali ti ćeš se, Gospode, smijati njima i posramiti sve ove narode. Psal. 2, 4. Prič. 1, 26.
 9. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog čuvar moj.
 10. Bog, koji me miluje, ide preda mnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Psal. 21, 3. Psal. 54, 7. Jer. 20, 13.
 11. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj; raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš, 1.Moj. 4, 12.
 12. Za grijeh usta njihovijeh, za riječi jezika njihova; nek se uhvate u oholosti svojoj za kletvu i laž koju su govorili.Plač. 3, 62.
 13. Raspi u gnjevu, raspi, da ih nema; i neka poznadu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Jov 4, 9.
 14. Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada.
 15. Neka tumaraju tražeći hrane, i ne nasitivši se neka noći provode.
 16. A ja ću pjevati silu tvoju, rano ujutru glasiti milost tvoju; jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje.
 17. Silo moja! tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje.