BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 58. glava

 1. Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovječiji?
 2. Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Psal. 51, 5.
 3. Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. Psal. 51, 5.
 4. U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluhe aspide, koja zatiskuje uho svoje, Psal. 140, 4.
 5. Koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu u vračanju.
 6. Bože! polomi im zube u ustima njihovijem; razbij čeljusti lavovima, Gospode! Jov 4, 10.
 7. Nek se proliju kao voda, i nestane ih. Kad puste strijele, neka budu kao slomljene.
 8. Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dijete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca. 3.Moj. 11, 30. Prop. 6, 3.
 9. Prije nego kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnja, i sirovo i nagorjelo neka raznese vihor. Psal. 83, 15. Prič. 10, 25.
 10. Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj. Jov 22, 19. Psal. 68, 23.
 11. I reći će ljudi: zaista ima ploda pravedniku! zaista je Bog sudija na zemlji! Jov 34, 11. Prop. 5, 8. Jer. 32, 19. Jezek. 7, 27. Rim. 2, 6. Rim. 14, 12. Otkr. 2, 23.