BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 57. glava

 1. Smiluj se na me, Bože, smiluj se na me; jer se u tebe uzda duša moja, i pod sjen krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Isa. 26, 20.
 2. Prizivam Boga višnjega, Boga, koji mi dobro čini; Psal. 138, 8.
 3. Da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre; da pošlje Bog milost svoju i istinu svoju. Psal. 144, 5. Jovan 1, 17.
 4. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele, i njihov jezik mač oštar. Psal. 55, 21. Psal. 64, 3. Prič. 12, 18. Prič. 25, 18. Prič. 30, 14. Jer. 20, 10. Jak. 3, 7.
 5. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava tvoja! Psal. 108, 5.
 6. Metnuše zamku nogama mojima, i stegoše dušu moju, iskopaše preda mnom jamu, i sami padoše u nju. Psal. 9, 15.
 7. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje; pjevaću te i slaviću. Psal. 108, 1.
 8. Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle; ustaću rano. Sud. 5, 12. Psal. 16, 9. Psal. 30, 12.
 9. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima.
 10. Jer je velika do nebesa milost tvoja, i istina tvoja do oblaka. Psal. 108, 4.
 11. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava tvoja!