BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 56. glava

 1. Smiluj se na me, Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Psal. 31, 9. Psal. 35, 25.
 2. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo. Psal. 57, 3. Plač. 2, 16.
 3. Kad me je strah, ja se u tebe uzdam.Psal. 56, 6.
 4. Bogom se hvalim za riječ njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti tijelo? Jevr. 13, 5.
 5. Svaki dan izvrću riječi moje; što god misle, sve meni o zlu. Amos 7, 10.
 6. Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojima; jer traže dušu moju. Dela. 4, 27.
 7. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode, Bože.
 8. U tebe je izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Psal. 139, 16. Mal. 3, 16.
 9. Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad tebe prizivljem; po tom znam da je Bog sa mnom. Isa. 8, 9.
 10. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu.
 11. U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek?
 12. Tebi sam se, Bože, zavjetovao; tebe ću hvaliti; Psal. 116, 14.
 13. Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svjetlosti živijeh. Jov 33, 30. Psal. 68, 20.