BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 55. glava

 1. Usliši, Bože, molitvu moju, i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Psal. 54, 2. Psal. 86, 6.
 2. Pazi, i saslušaj me; cvilim u jadu svom i uzdišem
 3. Od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke; jer dižu na me zlo, i u gnjevu gone me.
 4. Srce je moje uzdrktalo u meni, i strah smrtni popade me; Jov 18, 14. Psal. 102, 3. Mat. 26, 37. Jovan 12, 27. 2.Kor. 1, 8.
 5. Strah i trepet dođe na me, i groza poduze me. Jov 21, 6.
 6. I rekoh: ko bi mi dao krila golubinja? ja bih odleteo i počinuo;
 7. Daleko bih pobjegao, i nastanio se u pustinji. Jer. 48, 28.
 8. Pohitao bih da utečem od vihora i od bure.
 9. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu;
 10. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem; zločinstvo je i muka posred njega.
 11. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prijevara i lukavstvo.
 12. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio; ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio.
 13. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj. 2.Sam. 15, 12. Mat. 26, 50.
 14. S kojim mi bješe radost dijeliti tajnu, i u dom Božji hodih kroz sabor narodni.
 15. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđu u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. 4.Moj. 16, 30.
 16. Ja Boga prizivljem, i Gospod će me spasti.
 17. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj; Dan. 6, 10.
 18. Učiniće, te će duša moja biti mirna od onijeh koji napadaju na me, jer ih mnogo imam. 2.Dnev. 32, 7.
 19. Da usliši, i ukroti ih Bog, koji živi od vijeka; jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Psal. 108, 5.
 20. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru, i raskidaju svoju družbu. Psal. 125, 3.
 21. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Jak. 3, 7.
 22. Stavi na Gospoda breme svoje, i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne. Psal. 37, 24.
 23. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli; krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih. A ja se u tebe uzdam.Jer. 41, 7.