BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 52. glava

  1. Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom. 1.Sam. 21, 7.
  2. Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je u tebe kao britva naoštrena, lukavi! Psal. 50, 19. Psal. 59, 7. Prič. 12, 18.
  3. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Jer. 9, 4.
  4. Ljubiš svakojake riječi od pogibli, i jezik lukav. Psal. 120, 2.
  5. Toga radi Bog će te poraziti sasvijem, izbaciće te i iščupaće te iz stana, i korijen tvoj iz zemlje živijeh. Prič. 2, 22.
  6. Vidjeće pravednici i pobojaće se, i potsmijevaće mu se: Jov 22, 19. Psal. 40, 3. Psal. 58, 10.
  7. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu krjeposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. Jov 31, 24. Psal. 49, 6.
  8. A ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Psal. 92, 13.
  9. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje; jer si dobar k svecima svojim. Psal. 54, 6.