BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 51. glava

 1. Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Kol. 2, 14.
 2. Operi me dobro od bezakonja mojega, i od grijeha mojega očisti me.Jezek. 36, 25. Zah. 13, 1. 1.Kor. 6, 11. Jevr. 9, 14. 1.Jov. 1, 7. Otkr. 1, 5.
 3. Jer ja znam prijestupe svoje, i grijeh je moj jednako preda mnom. Psal. 32, 5.
 4. Samome tebi zgriješih, i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojem. 1.Moj. 39, 9. Dan. 9, 7. Luka 15, 21. Rim. 3, 4.
 5. Gle, u bezakonju rodih se, i u grijehu zatrudnje mati moja mnom. Jov 14, 4. Psal. 58, 3. Jovan 3, 6. Rim. 5, 12.
 6. Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
 7. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću bjelji od snijega.
 8. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
 9. Odvrati lice svoje od grijeha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
 10. Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni. Prič. 20, 9. Jer. 13, 27. Jezek. 11, 19. Dela. 15, 9. Ef. 2, 10.
 11. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega, i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. 1.Moj. 4, 14. Jezek. 36, 27. Rim. 8, 9.
 12. Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački neka me potkrijepi. Rim. 8, 15. 2.Kor. 3, 17.
 13. Naučiću bezakonike putovima tvojim, i grješnici k tebi će se obratiti.
 14. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju.
 15. Gospode! otvori usta moja, i ona će kazati hvalu tvoju.
 16. Jer žrtve nećeš: ja bih je prinio; za žrtve paljenice ne mariš.
 17. Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Mal. 3, 4.
 18. Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Psal. 147, 2.
 19. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik tvoj teoce. Mal. 3, 3.