BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 49. glava

 1. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljenoj, Isa. 18, 3.
 2. Prostaci i gospodo, bogati i siromasi. Psal. 62, 9.
 3. Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.
 4. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Psal. 78, 2. Prič. 1, 6.
 5. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
 6. Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikijem bogatstvom svojim!
 7. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj.Jov 33, 24. Mat. 16, 26.
 8. Velik je otkup za dušu, i neće biti nigda Jov 36, 18.
 9. Da ko dovijeka živi, i ne vidi groba. Psal. 89, 48. Jevr. 9, 27.
 10. Svi vide gdje umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.
 11. Oni misle da će kuće njihove trajati dovijeka, i stanovi njihovi od koljena na koljeno; imenima svojim zovu zemlje; 1.Moj. 4, 17. 4.Moj. 32, 42.
 12. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju. Prop. 3, 18.
 13. Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;
 14. Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem. Dan. 7, 22. Mal. 4, 3. Luka 22, 30. 1.Kor. 6, 2. 2.Tim. 2, 12. Otkr. 2, 26.
 15. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me on prima. Psal. 68, 20. Os. 13, 14.
 16. Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegova. 1.Moj. 31, 1.
 17. Jer kad umre, neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova.
 18. Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova, i slave tebe, što ugađaš sebi. Psal. 49, 13.
 19. Ali će on otići u stan otaca svojih, gdje svijeta nigda ne vide.
 20. Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.Prop. 3, 19.