BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 44. glava

 1. Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovijedaše djelo koje si učinio u njihovo vrijeme, u staro vrijeme. Psal. 77, 5. Psal. 77, 11. Psal. 78, 2. Psal. 90, 16.
 2. Rukom svojom izgnao si narode, a njih posadio; iskorijenio si plemena, a njih namnožio. 2.Moj. 15, 17. 5.Moj. 7, 1. Isu. 10, 42. 2.Sam. 7, 10.
 3. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica, i svjetlost lica tvojega, jer ti bijahu omiljeli. Isu. 24, 12. Psal. 42, 5.
 4. Bože, care moj, ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu! Psal. 71, 3. Psal. 74, 12.
 5. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas. Dan. 8, 4.
 6. Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći. 1.Sam. 17, 47. Psal. 33, 16.
 7. Nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja našijeh, i nenavidnike naše posramićeš.
 8. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan, i ime tvoje slavićemo dovijeka. Psal. 34, 2. Rim. 2, 17. 1.Kor. 1, 31.
 9. Ali sad si nas povrgao i posramio, i ne ideš s vojskom našom. Psal. 77, 7.
 10. Obraćaš nas te bježimo ispred neprijatelja, i neprijatelji nas naši haraju. 3.Moj. 26, 17. 5.Moj. 28, 25.
 11. Dao si nas kao ovce da nas jedu, i po narodima rasijao si nas. 5.Moj. 4, 27. 2.Car. 17, 6. Psal. 60, 1. Jer. 32, 37. Luka 21, 24.
 12. U bescjenje si prodao narod svoj, i nijesi mu podigao cijene. Isa. 52, 3.
 13. Dao si nas na potsmijeh susjedima našijem, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Psal. 80, 6.
 14. Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci.
 15. Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice mojePsal. 69, 7. Jer. 51, 50.
 16. Od riječi potsmjevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Psal. 8, 2.
 17. Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo tebe, niti prestupismo zavjeta tvojega. Dan. 9, 13.
 18. Ne otstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta tvojega.
 19. Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas sjenom smrtnijem, Jov 30, 29. Isa. 34, 13.
 20. Onda da bijasmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje k Bogu tuđemu,
 21. Ne bi li Bog iznašao to? Jer on zna tajne u srcu. 1.Sam. 16, 7. Jov 31, 14. Psal. 139, 1. Prop. 12, 14. Jovan 2, 25. Dela. 1, 24. Rim. 2, 16. Jevr. 4, 12. Otkr. 2, 23.
 22. A ubijaju nas za tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama. Psal. 44, 11. Rim. 8, 36.
 23. Ustani, što spavaš, Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda. Jov 8, 6.
 24. Zašto kriješ lice svoje? zaboravljaš nevolju i muku našu?
 25. Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju.
 26. Ustani, pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.