BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 43. glava

  1. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim! od čovjeka nepravednoga i lukavoga izbavi me. 1.Sam. 24, 16. Psal. 7, 8. Psal. 74, 22.
  2. Jer si ti Bog krjeposti moje; zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Psal. 28, 7. Psal. 44, 9. Isa. 26, 4.
  3. Pošlji vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Psal. 2, 6. Psal. 3, 4. Psal. 40, 11.
  4. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i uz gusle slaviću te, Bože, Bože moj!
  5. Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Psal. 42, 5. Psal. 42, 11.