BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 42. glava

  1. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože!
  2. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijemu? Jovan 7, 37. 1.Sol. 1, 9.
  3. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore: gdje je Bog tvoj?
  4. Duša se moja proljeva kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše.Jov 30, 16. Psal. 55, 14. Isa. 30, 29. Plač. 1, 7.
  5. Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Psal. 56, 3. Psal. 56, 11. Isa. 50, 10. Plač. 3, 24.
  6. Klonula je u meni duša zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj.
  7. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih; sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Jezek. 7, 26.
  8. Danju je javljao Gospod milost svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. 5.Moj. 28, 8.
  9. Reći ću Bogu, gradu svojemu: zašto si me zaboravio? zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Psal. 13, 2. Psal. 38, 6. Psal. 43, 2.
  10. Koji mi pakoste, prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan: gdje ti je Bog?
  11. Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Psal. 43, 5.