BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 40. glava

 1. Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
 2. Izvadi me iz jame, koja buči, i iz gliba, i postavi na kamen noge moje, i utvrdi stope moje. Psal. 69, 2.
 3. I metnu u usta moja pjesmu novu, hvalu Bogu našemu. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u njega.
 4. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje, i ne obraća se oholima i onijem koji teže na laž. Psal. 2, 12.
 5. Mnoga su čudesa tvoja, koja si učinio, Gospode, Bože moj, i mnoge su misli tvoje s nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema.Psal. 71, 15. Psal. 106, 2. Isa. 55, 8.
 6. Žrtve i darova nećeš; ti si mi uši otvorio; žrtve paljenice i koja se za grijeh prinosi ne tražiš. Isa. 43, 8. Os. 6, 6. Mat. 9, 13.
 7. I po tome rekoh: evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene; Luka 24, 44. Jovan 5, 39. Dela. 10, 43. Jevr. 10, 7.
 8. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Jov 23, 12. Jer. 15, 16. Jovan 4, 34. Rim. 7, 22.
 9. Kazujem pravdu na saboru velikom; evo, usta svojih ne ustavljam; Gospode, ti znaš. Jov 6, 10. Psal. 22, 22. Psal. 22, 25. Psal. 109, 30. Psal. 139, 2.
 10. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje; i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Jov 27, 11. Jer. 42, 4. Dela. 20, 20. Rim. 1, 16. Fil. 3, 9.
 11. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene; milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Psal. 43, 3. Psal. 77, 9.
 12. Jer me opkoliše zla nebrojena; stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Psal. 38, 4.
 13. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Psal. 70, 1.
 14. Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj! Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo!Psal. 71, 13.
 15. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore: ha! ha!
 16. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore: velik Gospod!
 17. Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i izbavitelj moj, Bože moj, ne časi. Nem. 5, 19. Jona 1, 6.