BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 4. glava

  1. Kad te zovem, čuj me, Bože, pravdo moja! u tjeskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju. Psal. 51, 1.
  2. Sinovi čovječiji! dokle će slava moja biti u sramoti? dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?
  3. Znajte da Gospod divno čuva svetoga svojega; Gospod čuje kad ga zovem. 2.Moj. 33, 16. 2.Pet. 2, 9.
  4. Gnjeveći se ne griješite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite. Prič. 3, 7. Ef. 4, 26.
  5. Prinesite žrtvu za pravdu, i uzdajte se u Gospoda. 5.Moj. 33, 19. Psal. 37, 3.
  6. Mnogi govore: ko će nam pokazati što je dobro? Obrati k nama, Gospode, svijetlo lice svoje. Psal. 80, 3.
  7. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.
  8. Ja mirno liježem i spavam; jer ti, Gospode, sam daješ mi te sam bez straha. 3.Moj. 26, 5. 5.Moj. 12, 10. Jovan 14, 27. Fil. 4, 7.