BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 37. glava

 1. Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje. Psal. 73, 3.
 2. Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu. Jov 8, 12.
 3. Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu. Jer. 43, 4.
 4. Tješi se Gospodom, i učiniće ti što ti srce želi. Jov 22, 26. Jov 27, 10. Pesma 2, 3. Isa. 58, 14. 1.Pet. 1, 8.
 5. Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u njega, on će učiniti.
 6. I izvešće kao vidjelo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne. Jer. 51, 10. Mih. 7, 9.
 7. Osloni se na Gospoda, i čekaj ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem, čovjeka, koji radi što namisli.
 8. Utišaj gnjev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš. Jov 5, 2. Psal. 73, 3. Prič. 14, 29. Ef. 4, 26. Jak. 1, 19.
 9. Jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslijediće zemlju.
 10. Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mjesto njegovo, a njega nema.
 11. A smjerni će naslijediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.
 12. Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
 13. Ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. 1.Sam. 26, 10. Jov 18, 20. Jezek. 12, 23.
 14. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
 15. Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se. 1.Sam. 2, 4.
 16. Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika. Prič. 15, 16. 1.Tim. 6, 6.
 17. Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Jov 38, 15. Jezek. 30, 21.
 18. Zna Gospod dane bezazlenima, i dio njihov traje dovijeka. Psal. 1, 6. Psal. 37, 29. Isa. 60, 21.
 19. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne biće siti. Jov 5, 20.
 20. A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Psal. 68, 2.
 21. Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
 22. Jer koje on blagoslovi, oni naslijede zemlju, a koje on prokune, oni se istrijebe. Prič. 3, 33.
 23. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mio mu je put njegov. Psal. 121, 3. Prič. 16, 9.
 24. Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku. Prič. 24, 16. Mih. 7, 8. 2.Kor. 4, 9.
 25. Bijah mlad i ostarjeh, i ne vidjeh pravednika ostavljena, ni djece njegove da prose hljeba.
 26. Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na natražju je njegovu blagoslov.
 27. Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi dovijeka.
 28. Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svetaca svojijeh; uvijek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Psal. 11, 7.
 29. Pravednici će naslijediti zemlju, i živjeće na njoj dovijeka.
 30. Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
 31. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
 32. Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
 33. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Psal. 109, 31.
 34. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova, i on će te postaviti da vladaš zemljom; vidjećeš kako će se istrijebiti bezbožnici.Psal. 91, 7.
 35. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo; Jov 5, 3. Jov 8, 16. Jezek. 31, 5. Dan. 11, 4.
 36. Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim. Isa. 41, 12. Dan. 11, 19.
 37. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirna ostati natražje. Jov 1, 1. Isa. 32, 17. Luka 2, 25. Dela. 7, 59. 1.Sol. 4, 17. 2.Tim. 4, 6. 2.Pet. 1, 14.
 38. A bezakonika će nestati sasvijem; natražje će se bezbožničko zatrti.
 39. Od Gospoda je spasenje pravednicima; on je krjepost njihova u nevolji. Psal. 3, 8. Psal. 62, 1. Isa. 12, 2. Jona 2, 9.
 40. Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u njega uzdaju. 1.Dnev. 5, 20. Dan. 3, 17.