BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 30. glava

 1. Uzvišivaću te, Gospode, jer si me oteo, i nijesi dao neprijateljima mojim da mi se svete. Psal. 102, 10.
 2. Gospode, Bože moj! zavikah k tebi, i iscijelio si me. Psal. 6, 2.
 3. Gospode! izveo si iz pakla dušu moju, i oživio si me da ne siđem u grob. Psal. 40, 1.
 4. Pojte Gospodu, sveci njegovi, i slavite sveto ime njegovo.
 5. Gnjev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost. Psal. 5, 3. Psal. 16, 11. Psal. 103, 9. Otkr. 22, 17.
 6. I ja rekoh u dobru svom: neću posrnuti dovijeka. Jov 29, 18.
 7. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh. Psal. 104, 29.
 8. Tada tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
 9. "Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju?Psal. 115, 17.
 10. Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode! budi mi pomoćnik."Psal. 4, 1.
 11. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću, i opasa me veseljem.2.Sam. 6, 14.
 12. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! dovijeka ću te hvaliti.Psal. 16, 9.