BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 3. glava

  1. Gospode! kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me. 2.Sam. 15, 12.
  2. Mnogi govore za dušu moju: nema mu pomoći od Boga. 2.Sam. 16, 8. Psal. 22, 7.
  3. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja; ti podižeš glavu moju. 2.Car. 25, 27. Psal. 27, 6. Psal. 41, 10. Jer. 52, 31.
  4. Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.
  5. Ja liježem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva. Psal. 4, 8. Psal. 139, 18. Prič. 3, 24. Dela. 12, 6.
  6. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što sa svijeh strana navaljuje na me.
  7. Ustani, Gospode! pomozi mi, Bože moj! jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje; razbijaš zube bezbožnicima. Jov 29, 17. Psal. 7, 6. Psal. 9, 19. Psal. 17, 13.
  8. Od Gospoda je spasenje; neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj! Psal. 37, 39. Prič. 21, 31. Os. 13, 4.