BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 28. glava

  1. K tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih, ako uzmučiš, bio kao oni koji odlaze u grob. Psal. 83, 1. Jezek. 28, 8.
  2. Čuj molitveni glas moj, kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj.Psal. 119, 170.
  3. Nemoj me zahvatiti s grješnicima, i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojima mirno govore, a u srcu im je zlo. Psal. 26, 9. Jezek. 32, 20.
  4. Podaj im, Gospode, po djelima njihovijem, po zlomu postupanju njihovu; po djelima ruku njihovijeh podaj im, podaj im što su zaslužili. 2.Tim. 4, 14.
  5. Jer ne paze na djela Gospodnja, i na djela ruku njegovijeh. Da ih razori i ne sazida. Jov 34, 27.
  6. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega!
  7. Gospod je krjepost moja i štit moj; u njega se pouzda srce moje, i on mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pjesmom svojom slavim ga. Psal. 18, 2.
  8. Gospod je krjepost naroda svojega, i obrana koja spasava pomazanika njegova.
  9. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje; spasi ih i uzdiži ih dovijeka.