BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 25. glava

 1. K tebi, Gospode, podižem dušu svoju. 1.Sam. 1, 15. Psal. 86, 4. Psal. 143, 8. Plač. 3, 41.
 2. Bože moj! u tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. Psal. 7, 1. Psal. 18, 2. Rim. 10, 11.
 3. I koji se god u te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od tebe besputno.
 4. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim. 2.Moj. 33, 13. Psal. 143, 8. Prič. 8, 20.
 5. Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan.
 6. Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je vijeka.
 7. Grijehova mladosti moje, i mojih prijestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode! Psal. 51, 1.
 8. Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grješnicima put. Psal. 92, 14.
 9. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovijem.
 10. Svi su putovi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavjet njegov i otkrivenje njegovo. Psal. 85, 10.
 11. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj, jer je velik. Psal. 31, 3. Psal. 79, 9. Jer. 14, 7. Rim. 5, 20.
 12. Koji se čovjek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izbere.Psal. 37, 23.
 13. Duša će njegova u dobru počivati, i sjeme će njegovo vladati zemljom. Psal. 37, 11. Psal. 37, 22. Psal. 37, 29.
 14. Tajna je Gospodnja u onijeh koji ga se boje, i zavjet svoj javlja im. 1.Moj. 18, 17. 1.Moj. 41, 15. Jov 29, 4. Prič. 3, 32. Dan. 4, 9. Mar. 4, 11. Jovan 7, 17. 2.Kor. 4, 2.
 15. Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer on izvlači iz zamke noge moje. Psal. 141, 8.
 16. Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik. Psal. 69, 16.
 17. Nek se raširi stisnuto srce moje, iz tjeskobe moje izvadi me.
 18. Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grijehe moje.2.Sam. 16, 12.
 19. Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
 20. Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u tebe uzdam.
 21. Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u tebe uzdam.
 22. Izbavi, Bože, Izrailja od svijeh nevolja njegovijeh. Psal. 130, 8.