BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 22. glava

 1. Bože, Bože moj! zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mojega, od riječi vike moje? Psal. 10, 1. Psal. 22, 19. Mat. 27, 46. Mar. 15, 34. Jevr. 5, 7.
 2. Bože moj! vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira.
 3. Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim! Isa. 6, 3. Otkr. 4, 8.
 4. U tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i ti si ih izbavljao. Jer. 50, 7.
 5. Tebe prizivaše, i spasavaše se; u tebe se uzdaše, i ne ostajaše u sramoti.
 6. A ja sam crv, a ne čovjek; potsmijeh ljudima i rug narodu. Isa. 53, 3.
 7. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom, Jov 16, 4. Psal. 109, 25. Jer. 18, 16. Mat. 9, 24. Luka 16, 14.
 8. I govore: oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi, ako ga miluje. Mat. 27, 43.
 9. Ta, ti si me izvadio iz utrobe; ti si me umirio na sisi matere moje.
 10. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje ti si Bog moj.
 11. Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
 12. Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi Vasanski opkoliše me; Psal. 68, 30. Jer. 50, 27.
 13. Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan lova i riče.Jov 16, 10. Psal. 7, 2. Psal. 35, 21. 1.Pet. 5, 8.
 14. Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Jov 30, 16. Plač. 1, 13.
 15. Sasuši se kao crijep krjepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me. Prič. 17, 22. Plač. 4, 4.
 16. Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Zah. 12, 10. Luka 23, 33. Jovan 20, 27.
 17. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
 18. Dijele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju ždrijeb. Mat. 27, 35. Mar. 15, 24. Luka 23, 34. Jovan 19, 24.
 19. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
 20. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
 21. Sačuvaj me od usta lavovijeh, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me. Jov 39, 12. 2.Tim. 4, 17.
 22. Kazujem ime tvoje braći; usred skupštine hvaliću te. Jovan 20, 17. Jevr. 2, 12.
 23. Koji se bojite Gospoda, hvalite ga. Sve sjeme Jakovljevo! poštuj ga. Boj ga se, sve sjeme Izrailjevo!
 24. Jer se ne ogluši molitve ništega niti je odbi; ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga zazva.
 25. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavjete svoje svršiću pred onima koji se njega boje. Psal. 35, 18. Psal. 66, 13. Psal. 116, 15.
 26. Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji ga traže; živo da bude srce vaše dovijeka. Jovan 6, 51. Jovan 6, 57.
 27. Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred njim sva plemena neznabožačka. Psal. 2, 8. Os. 1, 11.
 28. Jer je Gospodnje carstvo; on vlada narodima. Psal. 47, 7. Zah. 14, 9. Mat. 6, 14.
 29. Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoje u životu. Psal. 49, 8. Psal. 72, 9. Isa. 26, 19.
 30. Sjeme će njihovo služiti njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu.
 31. Doći će, i kazivaće pravdu njegovu ljudima njegovijem, koji će se roditi; jer je on učinio ovo. Psal. 145, 4.