BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 21. glava

 1. Gospode! s tvoje se sile veseli car; i kako mu je velika radost što ti pomažeš!
 2. Što mu je srce željelo, dao si mu, i molitve usta njegovijeh nijesi odbio. Psal. 20, 4. Jovan 11, 42.
 3. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja.
 4. Molio te je za život i dao si mu da mu se produlje dani dovijeka. 2.Sam. 7, 19.
 5. Velika je slava njegova tvojom pomoću; slavu si i krasotu metnuo na nj. Psal. 8, 5.
 6. Dao si mu blagoslove dovijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. 4.Moj. 6, 26.
 7. Jer se car uzda u Gospoda i u milost višnjega; i ne koleba se. Psal. 91, 2.
 8. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koji mrze na tebe.
 9. Učinićeš ih kao peć zažarenu, kad se razgnjeviš; gnjev će ih Gospodnji progutati, i oganj će ih proždrijeti. 5.Moj. 32, 22.
 10. Rod njihov istrijebićeš sa zemlje, i sjeme njihovo između sinova čovječijih;
 11. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti.
 12. Jer ćeš ih metnuti za biljegu, iz lukova svojijeh pustićeš strijele u lice njihovo. Jovan 18, 6.
 13. Podigni se, Gospode, silom svojom; mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju. Otkr. 15, 3.