BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 20. glava

  1. Da te usliši Gospod u dan žalosti, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva. Isa. 50, 10.
  2. Da ti pošlje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrijepi.
  3. Da se opomene svijeh prinosa tvojijeh, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.
  4. Da ti da Gospod po srcu tvojemu; što god počneš, da ti izvrši. 1.Jov. 5, 14.
  5. Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svojega dignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje. 1.Sam. 17, 45. Isa. 12, 1.
  6. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega; sluša ga sa svetoga neba svojega; jaka je desnica njegova, koja spasava. Jov 40, 14.
  7. Jedni se hvale kolima, drugi konjma, a mi imenom Gospoda Boga svojega.5.Moj. 20, 1. Sud. 7, 7. Psal. 33, 17.
  8. Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.
  9. Gospode! pomozi caru, i usliši nas kad te zovemo.