BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 19. glava

 1. Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski. Psal. 89, 5. Isa. 40, 22. Rim. 1, 19.
 2. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
 3. Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.
 4. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima; Rim. 10, 18.
 5. I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem. Prop. 11, 7.
 6. Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove. Prop. 1, 5.
 7. Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje vjerno, daje mudrost nevještome. Mih. 2, 7.
 8. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovijest je Gospodnja svijetla, prosvjetljuje oči. Nem. 9, 13.
 9. Strah je Gospodnji čist, ostaje dovijeka. Sudovi su njegovi istini, pravedni svikoliki.
 10. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. Pesma 4, 11.
 11. I slugu tvojega oni su prosvijetlili; ko ih drži ima veliku platu. Prič. 6, 22. Mar. 10, 30.
 12. Ko će znati sve svoje pogrješke? Očisti me i od tajnijeh; Rim. 7, 20.
 13. I od voljnijeh sačuvaj slugu svojega, da ne obladaju mnome. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Rim. 6, 13.
 14. Da su ti riječi usta mojih ugodne, i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, krjeposti moja i izbavitelju moj!Isa. 44, 6.