BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 149. glava

HAC logo
  1. Pojte Gospodu pjesmu novu; hvala da mu je na saboru svetijeh. Isa. 42, 10.
  2. Neka se veseli Izrailj o stvoritelju svom, sinovi Sionski nek se raduju o caru svom. Jov 35, 10. Zah. 9, 9.
  3. Neka hvale ime njegovo poklikujući, u bubanj i gusle neka mu udaraju.
  4. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajući ih.Prič. 11, 20.
  5. Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim.
  6. Slava je Božija u ustima njihovijem, i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj, 5.Moj. 7, 1. Jevr. 4, 12. Otkr. 1, 16.
  7. Da se osvete narodima, i pokaraju plemena;
  8. Da svežu careve njihove u lance, i vlastelu njihovu u okove gvozdene, Isu. 10, 24. Isa. 45, 14.
  9. I izvrše na njima napisani sud. Ova je čast svima svecima njegovijem. Aliluja! 5.Moj. 7, 1. Rim. 16, 20. 1.Jov. 5, 4.