BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 144. glava

 1. Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu, 4.Moj. 1, 22. 2.Sam. 22, 35. Psal. 18, 34.
 2. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje i izbavitelj moj, štit moj, onaj, u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj.
 3. Gospode! šta je čovjek, te znaš za nj, i sin smrtnoga, te ga paziš?Jevr. 2, 6.
 4. Čovjek je kao ništa; dani su njegovi kao sjen, koji prolazi.
 5. Gospode! savij nebesa svoja, i siđi; dotakni se gora, i zadimiće se.2.Moj. 19, 18. Psal. 18, 9. Isa. 64, 1.
 6. Sijevni munjom, i razagnaj ih; pusti strijele svoje, i raspi ih.
 7. Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, Psal. 69, 1. Os. 5, 7. Mal. 2, 11.
 8. Kojih usta govore ništave stvari, i kojih je desnica desnica lažna.
 9. Bože! pjesmu novu pjevaću ti, u psaltir od deset žica udaraću tebi, Psal. 33, 2.
 10. Koji daješ spasenje carevima, i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača.
 11. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari, i kojih je desnica desnica lažna.
 12. Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru;
 13. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom; ovce naše nek se množe na tisuće i na sto tisuća po stanovima našim.
 14. Volovi naši neka budu tovni; neka ne bude napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim.3.Moj. 26, 17.
 15. Blago narodu, u kojega je sve ovako! Blago narodu, u kojega je Gospod Bog! 5.Moj. 33, 29.