BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 143. glava

 1. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj.
 2. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Jov 4, 17. Jov 14, 3. Prop. 7, 20. Gal. 2, 16.
 3. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle. Psal. 7, 1. Plač. 3, 6.
 4. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Psal. 61, 2.
 5. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Psal. 77, 5. Psal. 77, 11.
 6. Pružam k tebi ruke svoje; duša je moja kao suha zemlja pred tobom. Psal. 28, 2. Psal. 88, 9.
 7. Pohitaj, usliši me; Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene; jer ću biti kao oni koji odlaze u grob.
 8. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju.
 9. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem.
 10. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj; duh tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj. Psal. 25, 4. Jovan 14, 26. Rim. 5, 5. Gal. 5, 22. Ef. 4, 30.
 11. Imena radi svojega, Gospode, oživi me, po pravdi svojoj izvedi iz muke dušu moju. Psal. 142, 7.
 12. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.