BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 140. glava

 1. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, Psal. 18, 48.
 2. Koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat;
 3. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovijem.
 4. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika sahrani me, koji misle da potkinu noge moje. Jov 30, 12.
 5. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Jov 18, 9. Psal. 10, 9. Jer. 18, 22. Luka 11, 53.
 6. Rekoh Gospodu: ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Psal. 16, 2. Psal. 28, 2.
 7. Gospode, Gospode, krjepki spasitelju moj, zakloni glavu moju u dan ratni! 5.Moj. 33, 27. Psal. 18, 32.
 8. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. 5.Moj. 32, 27. Jov 5, 12.
 9. Otrov onijeh što su oko mene, pogibao usta njihovijeh neka se obrati na njih. Psal. 7, 16.
 10. Neka padne na njih živo ugljevlje; neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Psal. 11, 6.
 11. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloća uvaliti u pogibao.
 12. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Psal. 9, 4. Psal. 109, 31. Plač. 3, 35.
 13. Da! pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.