BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 130. glava

  1. Iz dubine vičem k tebi, Gospode! Plač. 3, 55. Jona 2, 3.
  2. Gospode! čuj glas moj. Neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega. Psal. 119, 170.
  3. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode: Gospode, ko će ostati? Psal. 143, 2. Jovan 8, 7. Rim. 3, 20.
  4. Ali je u tebe praštanje, da bi te se bojali. 2.Moj. 34, 7. 1.Car. 8, 40. Jer. 33, 8. Ef. 1, 7. Jevr. 12, 28.
  5. Čekam Gospoda; čeka duša moja; uzdam se u riječ njegovu.Isa. 26, 8.
  6. Duša moja čeka Gospoda većma nego straže jutrnje, koje straže jutrom.
  7. Neka čeka Izrailj Gospoda; jer je u Gospoda milost, i velik je u njega otkup. Isa. 55, 7. Plač. 3, 21.
  8. I on će otkupiti Izrailja od svijeh bezakonja njegovijeh. Mat. 1, 21.